Ventilatsiooni ja küttetorustiku isoleerimine ja plekiga katmine.