Ventilatsioonitorustiku isoleerimine soojusisolatsiooniga ja katmine plekiga.
Glükoolitorustiku katmine  plekiga.